Спорт ТОТО 2 Начало
Спорт ТОТО 2: 6 от 49
Спорт ТОТО 2: 6 от 42
Спорт ТОТО 2: 5 от 35
Спорт Тото 2 системи
Статии и Бюлетини
Спорт ТОТО 2Спорт ТОТО 2 ( 6/49   6/42   5/35 ) - ТОТО 2 системи и комбиниране


ИЗБРАНИ СИСТЕМИ ЗА КОМБИНИРАНЕ
В ТОТО ИГРИТЕ - 2008г.
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е:

КОМБИНИРАНЕТО И СИСТЕМИТЕ В ТОТО 2
КАК СЕ ПОПЪЛВА СИСТЕМА – “6/49” и “6/42”
ПОДАВАНЕ НА ФИШ
ПОЛУЧАВАНЕ НА ПЕЧАЛБА
СИСТЕМИ ЗА ИГРАТА „6/49”
СИСТЕМИ С ПЪЛНО КОМБИНИРАНЕ
НЕПЪЛНИ (СЪКРАТЕНИ) СИСТЕМИ
Системи, осигуряващи печалби в IV група
Системи, осигуряващи печалби в IІІ група
Системи с постоянни (твърди) числа
СИСТЕМИ ЗА ИГРАТА „5/35”
ПЪЛНО КОМБИНИРАНЕ
СЪКРАТЕНИ СИСТЕМИ
Системи, осигуряващи печалби във ІІ група
Системи, осигуряващи печалби в ІІІ група
Системи с постоянни (твърди) числа


ИЗБРАНИ СИСТЕМИ ЗА КОМБИНИРАНЕ
В ТОТО ИГРИТЕ - 2008г.

  където с “n” е означен броят на числата, които се комбинират.
  Чрез пълното комбиниране се постига най-висока резултатност – осигуряват се печалби съобразно броя на улучените числа. Видът и броят на печалбите при системите с пълно комбиниране зависят от броя на числата, с които се участва в комбинацията и колко от тях са познати. Всеки сам може да определи броя и вида на печалбата си като ползва следните формули:

  

  Попълването на фиш при системи с пълно комбиниране няма ограничения за област на попълване. Единствено трябва да се спазят изискванията за правилно означаване на избраните числа и отбелязване на сумата за участие.
  Единственото неудобство на системите с пълно комбиниране е това, че с увеличаване броят на избраните числа нараства броят на комбинациите, а от там и сумите за участие. Например за 12 числа се получават 924 комбинации, за 13 числа – 1716 комбинации и т.н.
  За улеснение на участниците е поместена таблица за броя на комбинациите и печалбите при системи с пълно комбиниране до 20 числа. Системите могат да се използват и за играта „6/42”.
  

  
<< стр.10 >>   
loading...


Начало  |  За създателите на ТОТО-шанс калкулатора  |  Политики  |  За контакт
Препоръчай ТОТО-шанс калкулатора на приятел | Добави в любими връзки | Зареждай сайта като начална страница | Открих грешка

Изчисленията направени с калкулатора не Ви гарантират нищо със сигурност, а само Ви показват с приближение, математическата вероятност зададените числа да бъдат изтеглени в предстоящия тираж !    © 2004 - 2018 Всички права запазени !