Спорт ТОТО 2 Начало
Спорт ТОТО 2: 6 от 49
Спорт ТОТО 2: 6 от 42
Спорт ТОТО 2: 5 от 35
Спорт Тото 2 системи
Статии и Бюлетини
Спорт ТОТО 2Спорт ТОТО 2 ( 6/49   6/42   5/35 ) - ТОТО 2 системи и комбиниране


ИЗБРАНИ СИСТЕМИ ЗА КОМБИНИРАНЕ
В ТОТО ИГРИТЕ - 2008г.
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е:

КОМБИНИРАНЕТО И СИСТЕМИТЕ В ТОТО 2
КАК СЕ ПОПЪЛВА СИСТЕМА – “6/49” и “6/42”
ПОДАВАНЕ НА ФИШ
ПОЛУЧАВАНЕ НА ПЕЧАЛБА
СИСТЕМИ ЗА ИГРАТА „6/49”
СИСТЕМИ С ПЪЛНО КОМБИНИРАНЕ
НЕПЪЛНИ (СЪКРАТЕНИ) СИСТЕМИ
Системи, осигуряващи печалби в IV група
Системи, осигуряващи печалби в IІІ група
Системи с постоянни (твърди) числа
СИСТЕМИ ЗА ИГРАТА „5/35”
ПЪЛНО КОМБИНИРАНЕ
СЪКРАТЕНИ СИСТЕМИ
Системи, осигуряващи печалби във ІІ група
Системи, осигуряващи печалби в ІІІ група
Системи с постоянни (твърди) числа


ИЗБРАНИ СИСТЕМИ ЗА КОМБИНИРАНЕ
В ТОТО ИГРИТЕ - 2008г.  • квадратче със стрелка (долния десен ъгъл на фиша) – при желание на участника печалбата му да бъде изплатена в друго населено място. Сигнатурата или името на населеното място се изписва след текста “изплащане от”
  • поле за играта “ТОТО ДЖОКЕР” (разположено над фабричния номер на фиша) – “не”, цифрите от 1 до 9 и “да”. Номерата от 1 до 9 са разположени над съответната цифра от фабричния номер и показва връзката между позиция и цифра от него. Възможностите за участие в играта са:
  - отбелязани три позиции - обикновена комбинация,
  - отбелязани повече от три позиции (от 4 до 9) – пълно комбиниране само за отбелязания брой позиции,
  - отбелязано “да” – съкратено записване на пълно комбиниране на деветте позиции,
  - отбелязано “не” – отказ от участие в играта, независимо дали има отбелязана позиция или няма,
  - непопълнено поле – фишът не участва в играта;

<< стр.4 >>   
loading...


Начало  |  За създателите на ТОТО-шанс калкулатора  |  Политики  |  За контакт
Препоръчай ТОТО-шанс калкулатора на приятел | Добави в любими връзки | Зареждай сайта като начална страница | Открих грешка

Изчисленията направени с калкулатора не Ви гарантират нищо със сигурност, а само Ви показват с приближение, математическата вероятност зададените числа да бъдат изтеглени в предстоящия тираж !    © 2004 - 2018 Всички права запазени !