Спорт ТОТО 2

Спорт ТОТО 2 системи и комбиниране ( 6/49   6/42   5/35 )ИЗБРАНИ СИСТЕМИ ЗА КОМБИНИРАНЕ
В ТОТО ИГРИТЕ - 2008г.

  където с “n” е означен броят на числата, които се комбинират.
  Чрез пълното комбиниране се постига най-висока резултатност – осигуряват се печалби съобразно броя на улучените числа. Видът и броят на печалбите при системите с пълно комбиниране зависят от броя на числата, с които се участва в комбинацията и колко от тях са познати. Всеки сам може да определи броя и вида на печалбата си като ползва следните формули:

  

  Попълването на фиш при системи с пълно комбиниране няма ограничения за област на попълване. Единствено трябва да се спазят изискванията за правилно означаване на избраните числа и отбелязване на сумата за участие.
  Единственото неудобство на системите с пълно комбиниране е това, че с увеличаване броят на избраните числа нараства броят на комбинациите, а от там и сумите за участие. Например за 12 числа се получават 924 комбинации, за 13 числа – 1716 комбинации и т.н.
  За улеснение на участниците е поместена таблица за броя на комбинациите и печалбите при системи с пълно комбиниране до 20 числа. Системите могат да се използват и за играта „6/42”.
  

  
<< стр.10 >>   ИЗБРАНИ СИСТЕМИ ЗА КОМБИНИРАНЕ
В ТОТО ИГРИТЕ - 2008г.


С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е:

КОМБИНИРАНЕТО И СИСТЕМИТЕ В ТОТО 2
КАК СЕ ПОПЪЛВА СИСТЕМА – “6/49” и “6/42”
ПОДАВАНЕ НА ФИШ
ПОЛУЧАВАНЕ НА ПЕЧАЛБА
СИСТЕМИ ЗА ИГРАТА „6/49”
СИСТЕМИ С ПЪЛНО КОМБИНИРАНЕ
НЕПЪЛНИ (СЪКРАТЕНИ) СИСТЕМИ
Системи, осигуряващи печалби в IV група
Системи, осигуряващи печалби в IІІ група
Системи с постоянни (твърди) числа
СИСТЕМИ ЗА ИГРАТА „5/35”
ПЪЛНО КОМБИНИРАНЕ
СЪКРАТЕНИ СИСТЕМИ
Системи, осигуряващи печалби във ІІ група
Системи, осигуряващи печалби в ІІІ група
Системи с постоянни (твърди) числаНАЧАЛО  |  Политики  |  Бисквитки  |  Пишете ни  |  Открих грешка

© 2004 - 2022 Всички права запазени !

Този сайт използва "бисквитки", които са важни за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за "бисквитките"
 
затвори