Спорт ТОТО 2 Начало
Спорт ТОТО 2: 6 от 49
Спорт ТОТО 2: 6 от 42
Спорт ТОТО 2: 5 от 35
Спорт Тото 2 системи
Статии и Бюлетини
ТОТО-шанс калкулатор
Спорт ТОТО 2


loading...

Спорт ТОТО 2 ( 6/49   6/42   5/35 ) - ТОТО 2 системи и комбиниране


ИЗБРАНИ СИСТЕМИ ЗА КОМБИНИРАНЕ
В ТОТО ИГРИТЕ - 2008г.
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е:

КОМБИНИРАНЕТО И СИСТЕМИТЕ В ТОТО 2
КАК СЕ ПОПЪЛВА СИСТЕМА – “6/49” и “6/42”
ПОДАВАНЕ НА ФИШ
ПОЛУЧАВАНЕ НА ПЕЧАЛБА
СИСТЕМИ ЗА ИГРАТА „6/49”
СИСТЕМИ С ПЪЛНО КОМБИНИРАНЕ
НЕПЪЛНИ (СЪКРАТЕНИ) СИСТЕМИ
Системи, осигуряващи печалби в IV група
Системи, осигуряващи печалби в IІІ група
Системи с постоянни (твърди) числа
СИСТЕМИ ЗА ИГРАТА „5/35”
ПЪЛНО КОМБИНИРАНЕ
СЪКРАТЕНИ СИСТЕМИ
Системи, осигуряващи печалби във ІІ група
Системи, осигуряващи печалби в ІІІ група
Системи с постоянни (твърди) числа


ИЗБРАНИ СИСТЕМИ ЗА КОМБИНИРАНЕ
В ТОТО ИГРИТЕ - 2008г.

  - в полето „система" се отбелязва избрания номер система.
  - задължително избраните числа се попълват във възходящ ред. Те се оформят така, че да има най-много три промени във възходящия ред, което отговаря на възможността да се използват максимално предвидените четири области на фиша (за игрите „6 от 49" и „6 от 42").
  Печалбите при участие с непълни (съкратени) системи са представени след всяка система в табличен вид - представен е броят на печалбите във всяка група в зависимост от познатите числа. Участникът сам може да провери вида и броя на печалбите така:
  1. Номерира числата, с които участва.
  2. Проверява кои номера от неговите числа са печеливши.
  3. Проследява развитите комбинации на системата и издирва броя на комбинациите, при които има съвпадение на 3,4, 5 или 6 числа от развитието на системата с номерата на печелившите си числа.
  Така се определя броят на печалбите от 4-та, 3-та, 2-ра и 1-ва група.

  Забележка: За играта „6 от 42" се използват всички системи на играта „6 от 49", чийто брой числа за участие е по-малък или равен на 42.

  СИСТЕМИ,ОСИГУРЯВАЩИ ПЕЧАЛБИ В IV ГРУПА

  СИСТЕМА No 1 8 числа 4 комбинации /3 от 3/,/5 от 6/  ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПЕЧАЛБИ
<< стр.19 >>   
loading...


Начало  |  За създателите на ТОТО-шанс калкулатора  |  Политики  |  За контакт
Препоръчай ТОТО-шанс калкулатора на приятел | Добави в любими връзки | Зареждай сайта като начална страница | Открих грешка

Изчисленията направени с калкулатора не Ви гарантират нищо със сигурност, а само Ви показват с приближение, математическата вероятност зададените числа да бъдат изтеглени в предстоящия тираж !    © 2004 - 2021 Всички права запазени !