Спорт ТОТО 2

Спорт ТОТО 2 системи и комбиниране ( 6/49   6/42   5/35 )ИЗБРАНИ СИСТЕМИ ЗА КОМБИНИРАНЕ
В ТОТО ИГРИТЕ - 2008г.

  СИСТЕМИ С ПОСТОЯННИ (ТВЪРДИ) ЧИСЛА

  Специфичното за тези системи е, че в тях участват във всички комбинации едно или повече едни и същи числа. Те се наричат твърди или постоянни.
  Например: Участва се със система с твърди числа № 95 8+2 числа - 8 комбинации. Предполагаме, че осемте числа са в следната последователна подредба: 42,43,44,45,46,47,48,49, плюс две твърди числа: 21 и 22.

  Номерирането на избраните числа е следното:  Служебното развитие на система № 95 е следното: (вместо твърдите числа е поставен знак „*") или за конкретно избраните числа развитието добива следния вид:

  Служебното развитие на система № 95 е следното: (вместо твърдите числа е поставен знак „*") или за конкретно избраните числа развитието добива следния вид:  Както се вижда, числата 21 и 22 фигурират като постоянни във всички комбинации от избраните числа. Останалите осем числа се комбинират. При означаването на система с твърди числа е отбелязан броят на числата, които се комбинират и след знак „+" - броят на твърдите числа. За по-голяма прегледност при развитието на всяка поместена система е дадено само комбинирането на числата, а вместо твърдите числа е поставен знак „*".
  В посочения пример осемте числа са фиксирани от участника в последователен ред!
  Попълването на фиша за участие със системи става по следния начин. В първа област задължително се попълват твърдите числа. Във втора област попадат всички осем числа, понеже техният ред е последователен. В полето „система" се отбелязва избрания номер система.
  Да разгледаме един пример с непоследователен избор на числата.
<< стр.53 >>   ИЗБРАНИ СИСТЕМИ ЗА КОМБИНИРАНЕ
В ТОТО ИГРИТЕ - 2008г.


С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е:

КОМБИНИРАНЕТО И СИСТЕМИТЕ В ТОТО 2
КАК СЕ ПОПЪЛВА СИСТЕМА – “6/49” и “6/42”
ПОДАВАНЕ НА ФИШ
ПОЛУЧАВАНЕ НА ПЕЧАЛБА
СИСТЕМИ ЗА ИГРАТА „6/49”
СИСТЕМИ С ПЪЛНО КОМБИНИРАНЕ
НЕПЪЛНИ (СЪКРАТЕНИ) СИСТЕМИ
Системи, осигуряващи печалби в IV група
Системи, осигуряващи печалби в IІІ група
Системи с постоянни (твърди) числа
СИСТЕМИ ЗА ИГРАТА „5/35”
ПЪЛНО КОМБИНИРАНЕ
СЪКРАТЕНИ СИСТЕМИ
Системи, осигуряващи печалби във ІІ група
Системи, осигуряващи печалби в ІІІ група
Системи с постоянни (твърди) числаНАЧАЛО  |  Политики  |  Бисквитки  |  Пишете ни  |  Открих грешка

© 2004 - 2024 Всички права запазени !

Този сайт използва "бисквитки", които са важни за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за "бисквитките"
 
затвори