Спорт ТОТО 2 Начало
Спорт ТОТО 2: 6 от 49
Спорт ТОТО 2: 6 от 42
Спорт ТОТО 2: 5 от 35
Спорт Тото 2 системи
Статии и Бюлетини
ТОТО-шанс калкулатор
Спорт ТОТО 2


loading...

Спорт ТОТО 2 ( 6/49   6/42   5/35 ) - ТОТО 2 системи и комбиниране


ИЗБРАНИ СИСТЕМИ ЗА КОМБИНИРАНЕ
В ТОТО ИГРИТЕ - 2008г.
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е:

КОМБИНИРАНЕТО И СИСТЕМИТЕ В ТОТО 2
КАК СЕ ПОПЪЛВА СИСТЕМА – “6/49” и “6/42”
ПОДАВАНЕ НА ФИШ
ПОЛУЧАВАНЕ НА ПЕЧАЛБА
СИСТЕМИ ЗА ИГРАТА „6/49”
СИСТЕМИ С ПЪЛНО КОМБИНИРАНЕ
НЕПЪЛНИ (СЪКРАТЕНИ) СИСТЕМИ
Системи, осигуряващи печалби в IV група
Системи, осигуряващи печалби в IІІ група
Системи с постоянни (твърди) числа
СИСТЕМИ ЗА ИГРАТА „5/35”
ПЪЛНО КОМБИНИРАНЕ
СЪКРАТЕНИ СИСТЕМИ
Системи, осигуряващи печалби във ІІ група
Системи, осигуряващи печалби в ІІІ група
Системи с постоянни (твърди) числа


ИЗБРАНИ СИСТЕМИ ЗА КОМБИНИРАНЕ
В ТОТО ИГРИТЕ - 2008г.

  СИСТЕМИ С ПОСТОЯННИ (ТВЪРДИ) ЧИСЛА

  Специфичното за тези системи е, че в тях участват във всички комбинации едно или повече едни и същи числа. Те се наричат твърди или постоянни.
  Например: Участва се със система с твърди числа № 95 8+2 числа - 8 комбинации. Предполагаме, че осемте числа са в следната последователна подредба: 42,43,44,45,46,47,48,49, плюс две твърди числа: 21 и 22.

  Номерирането на избраните числа е следното:  Служебното развитие на система № 95 е следното: (вместо твърдите числа е поставен знак „*") или за конкретно избраните числа развитието добива следния вид:

  Служебното развитие на система № 95 е следното: (вместо твърдите числа е поставен знак „*") или за конкретно избраните числа развитието добива следния вид:  Както се вижда, числата 21 и 22 фигурират като постоянни във всички комбинации от избраните числа. Останалите осем числа се комбинират. При означаването на система с твърди числа е отбелязан броят на числата, които се комбинират и след знак „+" - броят на твърдите числа. За по-голяма прегледност при развитието на всяка поместена система е дадено само комбинирането на числата, а вместо твърдите числа е поставен знак „*".
  В посочения пример осемте числа са фиксирани от участника в последователен ред!
  Попълването на фиша за участие със системи става по следния начин. В първа област задължително се попълват твърдите числа. Във втора област попадат всички осем числа, понеже техният ред е последователен. В полето „система" се отбелязва избрания номер система.
  Да разгледаме един пример с непоследователен избор на числата.
<< стр.53 >>   
loading...


Начало  |  За създателите на ТОТО-шанс калкулатора  |  Политики  |  За контакт
Препоръчай ТОТО-шанс калкулатора на приятел | Добави в любими връзки | Зареждай сайта като начална страница | Открих грешка

Изчисленията направени с калкулатора не Ви гарантират нищо със сигурност, а само Ви показват с приближение, математическата вероятност зададените числа да бъдат изтеглени в предстоящия тираж !    © 2004 - 2021 Всички права запазени !