Спорт ТОТО 2 Начало
Спорт ТОТО 2: 6 от 49
Спорт ТОТО 2: 6 от 42
Спорт ТОТО 2: 5 от 35
Спорт Тото 2 системи
Статии и Бюлетини
ТОТО-шанс калкулатор
Спорт ТОТО 2


loading...

Спорт ТОТО 2 ( 6/49   6/42   5/35 ) - ТОТО 2 системи и комбиниране


ИЗБРАНИ СИСТЕМИ ЗА КОМБИНИРАНЕ
В ТОТО ИГРИТЕ - 2008г.
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е:

КОМБИНИРАНЕТО И СИСТЕМИТЕ В ТОТО 2
КАК СЕ ПОПЪЛВА СИСТЕМА – “6/49” и “6/42”
ПОДАВАНЕ НА ФИШ
ПОЛУЧАВАНЕ НА ПЕЧАЛБА
СИСТЕМИ ЗА ИГРАТА „6/49”
СИСТЕМИ С ПЪЛНО КОМБИНИРАНЕ
НЕПЪЛНИ (СЪКРАТЕНИ) СИСТЕМИ
Системи, осигуряващи печалби в IV група
Системи, осигуряващи печалби в IІІ група
Системи с постоянни (твърди) числа
СИСТЕМИ ЗА ИГРАТА „5/35”
ПЪЛНО КОМБИНИРАНЕ
СЪКРАТЕНИ СИСТЕМИ
Системи, осигуряващи печалби във ІІ група
Системи, осигуряващи печалби в ІІІ група
Системи с постоянни (твърди) числа


ИЗБРАНИ СИСТЕМИ ЗА КОМБИНИРАНЕ
В ТОТО ИГРИТЕ - 2008г.

  • Номер на касиер-приемчика приел фиша
  • Ако фиша е с подаден абонамент-броя на тиражите.

  След заплащане от страна на участника, касиер-приемчика връша отрязък “А”, който служи като документ за получаване на печалба. Отрязък “В” се предава по опис в центровете за обработка на тиражите зеадно с електронния носител, на който е записана информацията за фишовете. Два часа преди изтеглянето на печелившите числа отрязаци “В” се химизират и затварят в трезорите на Български спортен тотализатор.

  ПОЛУЧАВАНЕ НА ПЕЧАЛБА

  Печелившите числа се изтеглят публично, пред комисия, включваща представители на Държавния орган, упражняващ контрол върху дейността на тотализатора и служители на тотализатора и на Българска национална телевизия. Датата и часа на теглене на числата се обявява във вестниците.
  Печалба се изплаща на преносителя на отрязък “А”. Печалби се изплащат до 45 дена от датата на провеждане на тиража.

  Печалби се изплащат:
  • В тотопункта, където е пуснат или пренасочен фиша за суми до 200 лв.
  • В Районната дирекция за суми до 10 000 лв.
  • В Централна дирекция на БСТ за суми над 10 000 лв.

  СИСТЕМИ ЗА ИГРАТА „6/49”

  СИСТЕМИ С ПЪЛНО КОМБИНИРАНЕ

  Системите с пълно комбиниране обхващат всички възможни комбинации, които могат да се съставят от избран брой числа. Броят на комбинациите се изчислява по следната формула:

<< стр.9 >>   
loading...


Начало  |  За създателите на ТОТО-шанс калкулатора  |  Политики  |  За контакт
Препоръчай ТОТО-шанс калкулатора на приятел | Добави в любими връзки | Зареждай сайта като начална страница | Открих грешка

Изчисленията направени с калкулатора не Ви гарантират нищо със сигурност, а само Ви показват с приближение, математическата вероятност зададените числа да бъдат изтеглени в предстоящия тираж !    © 2004 - 2021 Всички права запазени !